Pronation inlägg

Pronation är något de flesta har mer eller mindre. Det innebär om man ska förklara det enkelt att själva foten har ett nedsjunket längsgående fotvalv och att mycket vikt läggs på fotens insida när man går. Det är mycket vanligt att de allra flesta av oss har en lätt pronation. Det ger oftast inga besvär. Men är det så att man har en överdriven pronation, så kan det leda till att en felställning av benet uppstår. Det i sin tur kan ge smärta i knäna och hälarna. Pronation är ett sätt för foten att absorbera stötar. Ofta kan man se på skor att man går snett och det kan vara bra att ha pronation inlägg eller ett skoinlägg som rätar upp foten till en mer neutral position och minskar pronationen.

Hur påverkar överpronation?

En pronation är inte fel eller dåligt, utan det är ett måste att fötterna får pronera och supinera för att uppnå rätt gångart. Pronation innebär rullande inåt, supination är rullande utåt. Det driver våra fötter framåt. Det är till för att verka som en stötdämpande mekanism. Om man har en överpronation så innebär det att pronationsrörelsen går för djupt och varar för länge. Det hindrar foten från att återhämta sig och att supinera. Om du har överpronation så hindras det naturliga gångmönstret. Det ger en obalans i kroppen och kan även ge slitage i leder i muskler och i ligament. Fotbesvär som överpronation kan ge;

  • Hälsmärta/hälsporre (plantar fasciit)
  • Achilles tendinit (hälseneproblem/inflammation)
  • Smärta i trampdynan
  • Benhinneinflammation
  • Knäsmärta
  • Ryggbesvär
  • Metatarsalgia (inflammation under den främre trampdynan)
  • Instabil fotled (upprepade stukningar)
  • Hallux valgus och Hallux regidus (stel stortåled)

Att ha rätt sorts skor samt även satsa på iläggsulor eller pronation inlägg kan motverka att du överpronerar och drabbas.